Best City in the U.S.

Rank more things!
 1. San Francisco, California (6 votes)
 2. Chicago, Illinois (5 votes)
 3. New York, New York (5 votes)
 4. Atlanta, Georgia (4 votes)
 5. Oakland, California (4 votes)
 6. New Orleans, Louisiana (4 votes)
 7. Los Angeles, California (4 votes)
 8. Philadelphia, Pennsylvania (4 votes)
 9. Denver, Colorado (4 votes)
 10. Honolulu, Hawaii (3 votes)
 11. Newark, New Jersey (3 votes)
 12. Detroit, Michigan (3 votes)
 13. Las Vegas, Nevada (3 votes)
 14. Austin, Texas (3 votes)
 15. San Diego, California (3 votes)
 16. Baton Rouge, Louisiana (3 votes)
 17. Buffalo, New York (3 votes)
 18. Minneapolis, Minnesota (3 votes)
 19. San Jose, California (3 votes)
 20. Portland, Oregon (3 votes)
 21. St. Louis, Missouri (3 votes)
 22. Albuquerque, New Mexico (3 votes)
 23. Colorado Springs, Colorado (3 votes)
 24. San Bernardino, California (3 votes)
 25. Madison, Wisconsin (3 votes)
 26. Oklahoma City, Oklahoma (2 votes)
 27. Baltimore, Maryland (2 votes)
 28. Indianapolis, Indiana (2 votes)
 29. Houston, Texas (2 votes)
 30. Phoenix, Arizona (2 votes)
 31. Miami, Florida (2 votes)
 32. Arlington, Virginia (2 votes)
 33. Milwaukee, Wisconsin (2 votes)
 34. Arlington, Texas (2 votes)
 35. North Hempstead, New York (2 votes)
 36. Pittsburgh, Pennsylvania (2 votes)
 37. Dallas, Texas (2 votes)
 38. El Paso, Texas (2 votes)
 39. Tucson, Arizona (2 votes)
 40. Kansas City, Missouri (2 votes)
 41. Anchorage, Alaska (2 votes)
 42. Virginia Beach, Virginia (2 votes)
 43. Cincinnati, Ohio (2 votes)
 44. Anaheim, California (2 votes)
 45. Orlando, Florida (2 votes)
 46. Long Beach, California (2 votes)
 47. Chula Vista, California (2 votes)
 48. Charlotte, North Carolina (1 vote)
 49. Huntington, New York (1 vote)
 50. Seattle, Washington (1 vote)
 51. St. Paul, Minnesota (1 vote)
 52. Reno, Nevada (1 vote)
 53. Rochester, New York (1 vote)
 54. Aurora, Colorado (1 vote)
 55. Birmingham, Alabama (1 vote)
 56. Cleveland, Ohio (1 vote)
 57. Chesapeake, Virginia (1 vote)
 58. Boise, Idaho (1 vote)
 59. Boston, Massachusetts (1 vote)
 60. Akron, Ohio (1 vote)
 61. Santa Ana, California (1 vote)
 62. Montgomery, Alabama (1 vote)
 63. Nashville-Davidson, Tennessee (1 vote)
 64. Chandler, Arizona (1 vote)
 65. Bakersfield, California (1 vote)
 66. Tulsa, Oklahoma (1 vote)
 67. Memphis, Tennessee (1 vote)
 68. Durham, North Carolina (1 vote)
 69. Lubbock, Texas (1 vote)
 70. San Antonio, Texas (1 vote)
 71. Washington, District of Columbia (1 vote)
 72. Sacramento, California (1 vote)
 73. Norfolk, Virginia (0 votes)
 74. Jersey City, New Jersey (0 votes)
 75. Greensboro, North Carolina (0 votes)
 76. Henderson, Nevada (0 votes)
 77. Stockton, California (0 votes)
 78. Scottsdale, Arizona (0 votes)
 79. Riverside, California (0 votes)
 80. Columbus, Ohio (0 votes)
 81. Hialeah, Florida (0 votes)
 82. Garland, Texas (0 votes)
 83. Toledo, Ohio (0 votes)
 84. Tampa, Florida (0 votes)
 85. Raleigh, North Carolina (0 votes)
 86. Fort Worth, Texas (0 votes)
 87. Wichita, Kansas (0 votes)
 88. Laredo, Texas (0 votes)
 89. Modesto, California (0 votes)
 90. Jacksonville, Florida (0 votes)
 91. Corpus Christi, Texas (0 votes)
 92. Lexington-Fayette, Kentucky (0 votes)
 93. Plano, Texas (0 votes)
 94. Omaha, Nebraska (0 votes)
 95. Fort Wayne, Indiana (0 votes)
 96. St. Petersburg, Florida (0 votes)
 97. Glendale, Arizona (0 votes)
 98. Mesa, Arizona (0 votes)
 99. Lincoln, Nebraska (0 votes)
 100. Fresno, California (0 votes)